Petzl GriGri

Petzl GriGri är världens mest populära hjälplåsande repbroms för klättring. Den lanserades 1991 och har funnits i totalt 4 varianter sedan dess. De två modeller som just nu finns på marknaden heter GriGri och GriGri Plus.
GriGri Plus släpptes år 2017 och den nyaste varianten av GriGri, som bytte ut GriGri 2 – släpptes under hösten 2019

Vad är skillnaden mellan GriGri och GriGri Plus?

GriGri Plus och GriGri 2 (som inte går att köpa något mer) fungerar med rep som är mellan 8.9 mm och 11 mm tjocka.
GriGri (2019) fungerar med rep som är mellan 8.5 mm och 11mm tjocka.
GriGri väger även lite mindre än GriGri plus, 175 gram gentemot 200 gram.

GriGri Plus kommer med två extra funktioner. Dels en anti-panik funktion som fungerar som ett extra lager av säkerhet. Denna funktion fungerar genom att avbryta nedfirningen om du drar för hårt i spaken. Om du  drar för hårt i spaken i en vanlig GriGri så blir det i stort sett fritt fall för klättraren.

Den andra fördelen med en Grigri Plus är att den kommer med två olika lägen för topprep- respektive ledklättring.
I ledläget fungerar den likadant som en vanlig GriGri (som sedermera kan tänkas ”alltid” vara i ledläge), medans topprepsläget justerar kammen så att den blir lite slappare och låser snabbare.

GriGri plus är även lite mer tålig. Slitytan är gjort i rostfritt stål istället för aliminium som används i GriGri. Den sista fördelen med GriGri Plus är att den har en metalläpp som repet löper på, detta sägs öka hållbarheten på repet. Alltid uppskattat!

Hur fungerar en GriGri?

En GriGri får sin låskraft genom en roterande kam. När klätterrepet rör sig sakta genom grigrin så löper det fritt runt kammen. När draget i repet ökar så roterar kammen och hjälper till att låsa repet. 

Nedan har vi försökt visa detta genom ett par bilder, hoppas de är nog tydliga! 

Grigri i öppet läge. Inget repdrag
Repet rör sig fritt genom grigrin
Kammen aktiveras vid kraftigt repdrag, till exempel fall

Att fira ned din klätterpartner med en GriGri är enkelt. Du drar bara i spaken för att minska på trycket i kammen. GriGri och GriGri 2 har ingen anti-panik funktion, vilket gör att du får vara extra försiktig så du inte utsätter din klätterpartner för ett fritt fall nära marken. 
Ingen stress. Fira hellre ned sakta än fort!

Säkerheten först

Klättra ansvarsfull och läs säkerhetsbladet som följer med din GriGri innan användning. Chansa aldrig och dra inga egna slutsatser över hur du ”tror” att en GriGri fungerar.
Klättring är en säker sport om man klättrar säkert – men misstag kan  ske och resultaten kan bli ödesdriga!

Hur använder man en GriGri?

Egentligen är det inte särskilt avancerat att använda en GriGri, så visst vore det möjligt för oss att förklara det i textformat. Vi vill däremot inte stå ansvariga för något missförstånd, så vi hänvisar er istället till den officiella informationen från Petzl. Vi kommer däremot gå igenom olika faror som kan uppstå när du använder en GriGri, och hur du undviker dem.

Petzls officiella instruktionsfilm för GriGri

Faror som kan uppstå och hur du undviker dem

  • Repet på fel sida: När du och din klätterpartner säkrar in er i GriGrin, så är det viktigt att ni följer anvisningarna. På själva grinden så ser ni vilken del av repet som ska gå till klättraren, och vilken del som säkraren använder för att bromsa. Provryck i klättrarens del för att säkerställa att den låser.
  • Hålla i klättrarens del av repet vid fall: Om din klätterpartner faller så får du inte ta tag i den övre delen av repet för att bromsa. Detta leder antingen till att kammen inte aktiveras alls, eller till att den aktiveras – men inte lika fort. För istället båda händerna till den passiva delen av repet och bromsa genom att dra nedåt.
  • En GriGri är inte självlåsande: Däremot är den hjälpplåsande. Se alltid till att ha en hand på den passiva delen av repet. Du är ansvarig  för att bromsa repet vid ett fall – inte GriGrin! 
  • Fokus på klättraren: När du säkrar så säkrar du. Vid ett fall så rycks du som säkrare in mot väggen, och då vill du stå rätt positionerad och vara förbererdd. Kolla aldrig telefonen eller käka en smörgås, det kan vänta.
    Att prata med en kompis är OK men tappa aldrig uppsyn över klättraren.

När kan man inte lita på att en GriGri hjälplåser?

GriGris är anpassade för rep med en viss tjocklek. Om du använder dig av ett rep som är tunnare än det GriGrin är specifierad för så fungerar hjälplåsningen sämre eller i värsta fall inte alls. Detta brukar inte vara ett problem i klätterhallar då de generellt sett använder sig av tjocka rep då det ökar hållbarheten.
Om du är osäker på hur tjockt repet är – fråga personalen.

När du säkrar personer som väger väldigt lite fungerar hjälplåsningen inte alls. Här snackar vi inte om smala personer, utan snarare barn. Det går inte att säga någon specifik vikt då det beror på vilket rep du har, men se till att vara extra varsam. I detta fallet fungerar GriGri istället som en vanlig repbroms.

På leder med överhäng så minskar repdraget vid fall, detta gör att kammen kanske inte aktiveras. Du kan hjälpa kammen på traven genom att ta något steg bakåt och sätta dig ner samtidigt som du låser repet på den passiva delen.

Fungerar en GriGri bra till all sorts klättring?

Vid rappellering (nedfirning) så är inte en GriGri särskilt optimal.
Dels fungerar det bara att rappellera med enkelrep, och även om ni skulle använda er av enkelrep vid eran klättring så finns det en nackdel. När du rappellerar med en GriGri så är påfrestningen på toppankaret mycket högre gentemot om du skulle använda dig av en traditionell repbroms eller firningsåtta.

En GriGri bromsar även in repet mer tvärt än en repbroms som inte har hjälplåsning. Vid tradklättring är detta en nackdel då det ger ökad belastning på säkringarna, vilket i sin tur ökar chansen för att de släpper från berget.